DisclaimerAuteursrecht

Op alle in deze site opgenomen gegevens berusten auteursrechten. Deze rechten berusten uitsluitend bij GDA Electric. Het wijzigen, hergebruiken, kopiƫren, verhandelen of anderszins aanwenden van gegevens afkomstig van deze site, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GDA Electric.Inbreuk/Misbruik

Mocht er onverhoopt toch een inbreuk worden geconstateerd op het auteursrecht van GDA Electric, dan behouden zij zich het recht voor om juridische maatregelen jegens de inbreukmaker te nemen.Aansprakelijkheid

Ofschoon de gegevens op deze site met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kan GDA Electric geen garanties geven ten aanzien van de volledigheid, juistheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Mede hierdoor kunnen er ook geen rechten worden ontleend aan de getoonde gegevens op de website van GDA Electric. Aansprakelijkheid voor eventuele schadelijkheid ten gevolge van virussen wordt door GDA Electric van de hand gewezen. De gegevens op deze website kunnen regelmatig worden aangepast. Aanpassingen op deze website kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht door GDA Electric.Vertrouwelijke behandeling van uw gegevens

GDA Electric verstrekt geen gegevens zoals bijvoorbeeld adresgegevens of e-mailadressen van bezoekers/gebruikers aan derden, behoudens indien deze gegevens zelf zijn verstrekt.

GDA ElectricSchiekade 536
3032 AZ Rotterdam
Tel: 06 44199566
email: info@gda-electric.nl